“לגעת בכאב” – יום עיון לעובדים סוציאליים

ב- 24 במרץ 2009 ערכה עמותת ישראלס, בשיתוף עם משרד הבריאות ובחסות אוניברסיטת ת”א,

יום עיון לעו”סים מתחום הרפואה הכללית והגריאטריה באשפוז ובקהילה. אנו רוצים להודות לגב’

נירית פסח, מנהלת המחלקה לרפואה כללית בשרות הארצי לעבודה סוציאלית במשרד הבריאות, על

ההרתמות והשותפות המלאה בתכנון יום העיון.

נושא יום העיון היה “סוגיות מעשיות ואתיות בטיפול בחולה במחלה נוירולוגית פרוגרסיבית ובמשפחתו”.

מטרת יום העיון הייתה לחשוף את ציבור העובדים הסוציאליים למחלת ה- ALS ולקשיים ולאתגרים

שהיא מביאה עימה, ובכך לשפר את התמיכה הניתנת לחולי ALS ולבני משפחותיהם.

אנו מאמינים כי העלאת המודעות בקרב ציבור העו”סים להתמודדויות השונות של חולי ה- ALS תביא

לשיפור באיכות חייהם של המשפחות.

ההשתתפות היתה מדהימה. הגיעו עובדים סוציאליים ממרכזים גריאטריים, בתי אבות, לשכות בריאות,

שירותים סוציאליים בביה”ח, יחידות המשך טיפול של קופות חולים ועוד.

מעל 100 משתתפים, כולם עובדים סוציאליים, שמעו ביום הזה על מחלת ה- ALS : מודלים להתערבות

ולתמיכה, טיפול פליאטיבי, חוק החולה הנוטה למות ועוד. הם התרגשו, הם למדו, ואנו תקווה שהם

יחזרו למקומות העבודה שלהם, עם יותר מוטיבציה, ידע וכלים, אשר ישפרו את השירות ואת התמיכה

הטיפולית שהם מעניקים לאדם החולה ב- ALS ולמשפחתו.