ועדה מדעית

לעמותת ישראלס ועדה מדעית שתפקידה לגבש ולהוביל את מדיניות העמותה בתחום המחקר.

 

יו”ר הוועדה:

פרופ’ זהר ארגוב- הדסה עין כרם, ירושלים

 

חברי הוועדה:

דר’ ויויאן דרורי – המרכז הרפואי תל אביב

פרופ’ נאווה זיסאפל – אונ’ תל אביב

פרופ’ מוסה יודעים – הטכניון

פרופ’ לינה לביא – הטכניון

פרופ’ מיכל שוורץ – מכון ויצמן